Kerkese per Vertetim Notash

Per te terhequr nje Vertetim Notash ne shkollen tone, duhet qe kerkesa te jete bere nje dite para se ajo te merret.

Kerkesa behet prane sekretarise se shkolles dhe duhet te jeni i pajisur me nje mjet identifikimi.

Faleminderit!