Regjistrimi

Të dashur nxënës!

Në linkun e mëposhtëm do të gjeni informacionin e nevojshëm për rregjistrimin tuaj në njërën nga degët që ofrohen nga shkolla jonë për vitin shkollor 2015-2016.

Nxitoni, rregjistrimi është i limituar!

Mire se të vini!


njoftim per regjistrimet ne klasat e 10-ta.pdf


Ne tabelen e meposhtme paraqitet ecuria e rregjistremeve per secilin drejtim:

Nr. Drejtimi Mesimor Nr. aktual te rregjs. Nr. nx qe pranohen
1 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 31 35
2 Hoteleri - Turizem 35 35
3 Sherbim Social Shendetsor 70 70
4 Sherbim Mjetesh Transporti 70 70
5 Bujqesi 49 105

Total 235 315