Galeria fotografike

Vizitë pune në shkollën teknike "Shtjefën Gjeçovi" në Prishtinë.

Pritje vëllazërore nga drejtori i kësaj shkolle Z.Faik Saliu dhe stafi i tij i përkushtuar. Shkëmbim eksperiencash dhe ndarje opinionesh për problemet e shumta të arsimit profesional në Shqipëri dhe Kosovë.
 

Dita e Hapur 2015

Dt, 11/05/2015 u zhvillua ne Shkollen e Mesme Profesionale Kamez, aktiviteti i Dites se Hapur, ne te cilen ishin te ftuar pjesemarres nga MMSR, GIZ, bordi i i prinderve dhe shkolla 9 vjecare.
 

PANAIRI I PUNES 2015

Perfaqesuar denjesisht, Kryeministri i Shqiperise z.Edi Rama, motivoi nxenesit duke u shprehur krenar qe Kamza gezon nje shkolle MFC moderne!
 

OLIMPIADA E AFTESIVE PROFESIONALE 2015

Ne kuader te konkursit te zhvilluar ne MEGATEK ne mbeshtetje te MMSR, MASH, GIZ dhe VODAFONE u organizua konkursi i aftesive profesionale te rinjve kundrejt zbulimit dhe arritjes se kompetencave te tyre ne kuader te skeletkurrikules qe zbatohet ne shkolle
 

Rregjistrimet e nxenesve ne klasat e 10-ta

Ne perqendrimin e nje pune te palodhshme nga komisioni i rregjistrimit te nxenesve ne klasat e 10 -ta, po kurorezohet me sukses pranimi i nxenesve me mesataren respektive per secilen dege, duke patur si parim pune, KORREKTESI, PERQENDRIM dhe PLOTESIMIN E
 

Dita e Hapur 2014

Sot, në ambjentet e shkollës së Mesme Profesionale Kamëz u zhvillua aktiviteti "Dita e Hapur". Dite e cila konsiston ne prezantimin e nje sere aktivitetesh te organizuara nga drejtoria e shkolles .
 

Promovimi i librit te nxenesit tone Dritan Thomaraj

Ne prani te shkrimtarit Xhelal Luca, u promovua libri i nxenesit tone te dashur Dritanit.
 

Vizita perfaqesuesve te GIZ dhe te shkolles se Mesme profesionale Kosove

Gjate nje takimi te perfaqesuesve te GIZ dhe perfaqesueseve Kosovare, u diskutua rreth problematikave dhe sfidave qe duhet te perballet Shkolla Profesionale...Diskutimi mbi nxenesit, mesuesit, ambjenteve shkolles, vizites ne kabinete profesionale etj.
 

Trajnimi i mesueseve

Ne bashkepunim me Ministrine e Arsimit dhe Shkences, Ministrine e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë e Shqipërisë si dhe GIZ, mesueset e shkolles Profesionale Kamez dhe jo vetem, jane trajnuar ne fushen e pedagogjise per rritjen e cilesise se mesimdhenies
 

Ministri i Arsimit në Shkollën Profesionale Kamëz

Ministri i Arsimit në Shkollën Profesionale Kamëz
 

Perurimi i Shkolles se Mesme Profesionale

 

101 Vjetori i Pavarsise

Festimi i 101 Vjetorit te Pavarsise ne shkollen e Mesme Profesionale Kamez