Aktivitete dhe zhvillime 2014-2015

Nen drejtimin e Znj. Zamira Matoshi, Shkolla e Mesme Profesionale Kamez ka zhvilluar nje sere aktivitetesh, takime dhe marreveshje duke e shnderruar shkollen ne nje shembull dhe mundesi zgjidhjeje nga nxenesit e shkollave 9 - vjecare.

Nuk kane munguar takime te llojeve te ndryshme, lidhjeve te marreveshjeve te bashkepunimeve ndermjet qendrave komunitare te ndryshme per zhvillimin e praktikave profesionale neper keto qendra, ne ndihme te nxenesve qe studiojne per Sherbim Social Shendetsor, lidhja e kontratave me Ministri te ndryshme qe nxenesit qe studiojne nen drejtimin Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, te kene mundesine qe 30% te moduleve profesionale ta zhvillojne praktikisht ne keto institucione perkatese. Secili drejtim ne shkollen tone ka nje marredhenie te shkelqyer me bizneset qe i shoqerohen drejtimeve perklatese, duke u kushtuar rendesine e duhur njohurive te nxenesve qe duhet te marrin ne fushat perkatese.

Aktivitete te shumta shoqerojne ne cdo hap, nen drejtimine  Znj. Matoshi dhe kolegeve te saj duke e shnderruar shkollen ne nje shembull per tu ndjekur kundrejt shkollave te tjera profesionale.

(per me teper...)