SHKOLLA

Misioni i shkollës tonë është përgatitja dhe kualifikimi i të rinjve për tregun e punës. Hiearkia e suksesit niset tek NE...me profilet dhe degët që ofrojmë.

Lidhja e kontratave të punës me bizneset gjatë kohës së studimit tek ne ofron një avantazh kundrejt shkollave të tjera.

Të qënit nxënës në shkollën tonë, në objektiv primar, kemi specializimin në degën që dëshiron dhe aftësitë e përfituara.

Gjatë këtij udhëtimi sëbashku, JU…do te kualifikoheni ne keto specialitete:

1.  Teknologji Informimi dhe Komunikimi

2.  Shërbim Social Shëndetësor

3.  Hoteleri - Turizëm

4.  Shërbim Mjetesh Transporti

5.  Bujqësi