Viti Shkollor 2012-2013

Shkolla e Mesme Profesionale KAMEZ

Regjistruar

Klasa e X

Klasa e XI

Klasa e XII

Klasa e XIII

Gjithsej

Femra

Gjithsej

Femra

Gjithsej

Femra

Gjithsej

Femra

Gjithsej

Femra

1229

282

409

90

439

93

198

51

182

48